Całodobowy Telefon Informacji Medycznej w Krakowie.
Udziela informacji dotyczących między innymi adresów i numerów telefonów świadczeniodawców wraz ze wskazaniem rodzaju udzielanych świadczeń medycznych. Czyli jeśli masz wątpliwość gdzie z daną dolegliwością się udać. Zadzwoń, a udzielą Ci takiej informacji.
tel. 12 66 12 240


Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie
Adres: ul Wielicka 265
tel. całodobowy: 12 658 20 11
Między innymi zakres usług: W 27 oddziałach leczone są dzieci w wieku od noworodka do 18 roku życia. Szpital działa we wszystkich dziecięcych specjalnościach pediatrycznych i chirurgicznych.
www.szpitalzdrowia.pl


Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego
Adres: os. Na Skarpie 66
Tel. 12 644 01 44
Między innymi zakres usług: pediatra-laryngolog (np. podejrzenie złamania nosa), okulista, chirurgia dziecięca, pediatria, oddział noworodków
www.zeromski-szpital.pl


Szpital Jana Pawła II
adres: ul. Prądnicka 80
Tel. 12 614 20 00
Między innymi zakres usług: neurologia dziecięca, choroby zakaźne (rotawirusy, biegunki, wymioty itp.), zapalenie płuc
www.szpitaljp2.krakow.pl


Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. Św. Ludwika w Krakowie
Adres: ul. Strzelecka 2,
Tel. 12 619 86 00
Między innymi zakres usług: pediatra, szpital o mniejszej ofercie
www.dzieciecyszpital.pl


Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza
Adres: Prądnicka 35-37
Tel. 12 257 83 68, 12 257 84 66
Między innymi zakres usług: diagnostyka i leczenie chorób wieku dziecięcego: schorzeń infekcyjnych układu oddechowego, pokarmowego i moczowego
www.narutowicz.krakow.pl