Przed porodem

Przed rozwiązaniem warto przygotować dane przychodni (adres) i lekarza, który będzie prowadzić dziecko po urodzeniu. Szpital może wysłać dokumenty do danej przychodni tak, że nie trzeba później jeszcze się zgłaszać po dokumentację i osobiście dostarczać jej do placówki.

Uznanie ojcostwa jest kluczowe do nadanie mu nazwiska ojca. W tym celu formalności dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego na ul Lubelskiej 27
(Link: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-9).

Po porodzie

Rejestracja dziecka

Szpital sporządza kartę urodzenia i przesyła ją do odpowiedniego Urzędu Stanu Cywilnego.

Rejestracji dokonuje się (Link: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=27201) w ciągu 21 dni od narodzin dziecka i miejsce rejestracji zależy od szpitala, w którym odbył się poród:
Zatem dzieci urodzone w szpitalach: Żeromskiego, Ujastek i Rydygiera powinny być rejestrowane w Urzędzie Stanu Cywilnego na os. Zgody 2 (pokój 326, III p.), tel. 12 616-88-56.
Natomiast ze szpitali na Siemiradzkiego, Narutowicza czy Uniwersyteckiego w Urzędzie Stanu Cywilnego na ul. Lubelskiej 27 (pokój 301, III p.), tel. 12 616-55-44 (Link: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SC-1).
Wymagane dokumenty:

  • dowody osobiste rodziców,
  • odpis skrócony aktu małżeństwa, kiedy zawarcie związku odbyło się poza Krakowem
  • odpis skrócony aktu urodzenia mamy dziecka, kiedy dziecko rodzi panna spoza Krakowa
  • dla osób rozwiedzionych: dowody osobiste rodziców dziecka, odpis skrócony aktu małżeństwa z notką, że jest ono po rozwodzie lub w separacji – kiedy małżeństwo zostało zawarte poza Krakowem
  • oświadczenie rodziców o nadanych imionach (w przypadku rejestracji urodzenia dziecka przez osobę upoważnioną).
  • pełnomocnictwo – w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

W ciągu 6 tygodni od sporządzenia aktu urodzenia dziecka, można złożyć wniosek o zmianie imienia dziecka.

Kiedy matka lub ojciec dziecka posiada aktualne zameldowanie, to po zgłoszeniu urodzenia dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego wspomniany Urząd dokona zameldowania dziecka i wystąpi o nadanie mu nr PESEL (otrzymujemy go w przeciągu 30 dni).

Jeżeli wraz z rejestracją dziecka i sporządzeniem aktu urodzenia ma być przyjęte oświadczenie o uznaniu ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców. Rodzice przedstawią swoje dokumenty tożsamości (dowody osobiste lub paszporty).

Mieszkańcy Krakowa odbierają numer ewidencyjny PESEL w Wydziale Spraw Administracyjnych – w referacie Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych:
dla dzieci urodzonych na terenie dzielnic I-VII:
al. Powstania Warszawskiego 10, i piętro, stanowiska 59-62, tel. 12 616-93-30, 12 616-93-32
dla dzieci urodzonych na terenie dzielnic VIII-XIII:
ul. Wielicka 28a, parter, stanowiska 1-4, tel. 12 616-56-82, 12 616-56-84, 12 616-56-85
dla dzieci urodzonych na terenie dzielnic XIV-XVIII:
os. Zgody 2, parter, pok. nr 9 i 18

W przypadku śmierci dziecka w trakcie lub po porodzie również zgłaszamy się do Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie zgłaszamy ten fakt do trzech dni od sporządzenia karty martwego dziecka. Po tym terminie nadanie imienia odbywa się z urzędu.

Becikowe

Wnioski można pobrać w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miasta Krakowa, ul. Stachowicza 18 oraz os. Zgody 2.
Informacje dotyczące ustawowego becikowego: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-26
Informacje dotyczące gminnego becikowego: www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=SO-21
Ponadto informacje dostępne są na stronie: www.sprawyspoleczne.krakow.pl

Żłobek

Może wydawać się to za wcześnie, ale pamiętaj że do niektórych placówek kolejki są wielomiesięczne, a nawet roczne. Zatem jeśli planujesz oddać dziecko do żłobka dokumentację złóż jak najszybciej. Każdy żłobek ma indywidualny formularz, często dostępny na stronie www. Potrzebne będą na pewno dane dziecka, łącznie z numerem pesel, dane opiekunów i osób uprawnionych do odbioru dziecka; nr dowodu osobistego, pesel, numery kontaktowe, adresy.
Wyszukiwarki żłobków dostępne są w poniższych linkach (nazwa jest myląca, żłobki też tam są):
przedszkoland.pl
www.przedszkola.edu.pl